Специјални возила

Камион со цистерна
Кипер од три страни
Амбулантно комбе
Противпожарно комбе
Комбе со кран и кабина
Камион за влечење
Подвижни продавници
Камион со комора
Контактирајте нè