Gazelle
next

Мотори

Diesel Engine Cummins

Cummins Дизел Мотор

500ИЛЈАДИ KM

Тест за издржливост

149,6HP

Моќност на моторот

8,5L / 100 KM

Потрошувачка на гориво

Cummins е модерен дизел мотор во кој се инкорпорирани последните инженерски трендови.

Gasoline Engine Evotech

Evotech Бензински Мотор

400ИЛЈАДИ KM

Тест за издржливост

106,8HP

Моќност на моторот

9,8L / 100 KM

Потрошувачка на гориво

Evotech бензинскиот мотор е развиен од ГАЗ Групацијата во партнерство со Tenergy – водечката компанија за развој и инженерство на мотори од Јужна Кореа.

CNG/LPG Engine Evotech

Evotech - Бензински мотор во комбинација со CNG/LPG

700ИЛЈАДИ KM

Тест за издржливост

149,6HP

Моќност на моторот

8,5L / 100 KM

Потрошувачка на гориво

Evotech бензинскиот мотор во комбинација со метан (CNG) или со течен нафтен гас (LPG) може да ви заштеди до 3000 евра годишно за трошоци за гориво.

Gazelle next
CUMMINS.png EVOTECH.png EVOTECH А275.png
CUMMINS ISF2.8S4129P
EVOTECH А274
EVOTECH А275 С LPG (PROPANE)

Тип на мотор

Дизел, Турбокомпресор и интеркулер

Бензин,
4 тактен, Injection

Bi-fuel, 4 тактен, Injection

(Бензин/Гас)

Број на цилиндри и нивен распоред

4 во ред

4 во ред

4 во ред

Работна зафатнина (л)

2.8

2.69

2.69

Степен на компресија

16.5

10

10

Максимална моќност (кс)

При вртежи/минута

120

3600

106.8

4000

106.8 за бензин;

104.3 за гас

4000

Максимален вртежен момент

При вртежи/минута

270 Nm

1400-3000

220.5 Nm

2350±150

220.5 за бензин;

219 за гас

2350±150

Број на километри со едно полнење

475

870

Потрошувачка на гориво при постојана брзина:

60 km/h, l/100 km

80 km/h, l/100 km


8.5

10.3


9.8

12.1


ШТО Е СЛЕДНО?

Како овластени застапници на ГАЗ комерцијалните возила – ние ги имаме одговорите на сите прашања. Контактирајте нè!